Viktig informasjon

Legekontoret

Vaksinering 2023

Vi har fått levert vaksiner fra Folkehelseinstituttet. Du kan nå få vaksine mot:

- sesonginfluensa. Vi har Vaxigrip Tetra. Vaksinen koster 350 kr.

- koronavirus. Vi har Comirnaty Omicron XXB. Dette er Pfizer sin oppdaterte vaksine. Denne vaksinen er gratis.